...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވައްޑެއި
ނ.
(ގ.) (1) މޫދުގައި މަޑިކޮނެފައި ހުންނަ ތަންތަން.
(2) ވާރޭ ވެހުނީމާ ފެން ހުންނަ އަޑިގަނޑު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ