...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވައްޓައިލުން
މ.
(1) ތިރިއަށް އަންނާނޭހެން ދޫކޮށްލުން.
(2) ވެއްޓޭނެ ގޮތް ހެދުން މަޖާޒް:
(3) މީހަކު ހުރި ވަރަށްވުރެ ދަށުދަރަޖައަކަށް ބޭލުން.
(4) އަގުދަށްކޮށްލުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނަގިލިލުން . ބަންގަޅިސް . ބޯވަޅުއެޅުން . އަންދައިލުން . އަތުގުޅުވައިޖެހުން . އަތްގުޅުވައިޖެހުން . އުއްޑުންޖެހުން . އެކޮޅުކޮޅުންޖެހުން . ވޯޓުލުން . މަސާރީކުރުން . ދަރިބޭލުން . ދަރިވެއްޓުން . ދެރަކުރުން . ތިރިކުރުން . ގުރުޒު ޖެހުން . ގުޅައަކަށް ޖެހުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ