...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވައްޓަފާޅި
ނ.
(1) ކަންތައް ކުރުމުގެ ފާޑު.
(2) ކަންތައް ކުރާނޭގޮތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހޭޑިފޭޑި . އަހުލުވެރި . އަންހެންވަންތަކަން . އުޅުންހުރި . އުޅުންހުރިކަން . އުޅުންހުރުން . އޭޑިފޭޑި . ފާޑު . ފާޑުވެރި . ފާޑެއްނެތުން . ފޭޑި . ފޭޑިއެއް ނެތުން . ގޮތްހުރުން . ގޮތް ނެތުން . ގޮތް ނެތްކަން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ