...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވައްޕައިމަސް
ނ.
ލަނޑާގެ ބާވަތެއް.ހުޅުނބުތަކުނ.
ކޮންމެ ހުޅުނބެއްގެ ކައިރިފަށުގައި ފިޔާތޮށި ރޮނގެއް ހުރެއެވެ.
މަތީ ތުންފަތް ހުންނާނީ ފެހިކުލައިގައެވެ.
ބަނޑުފަރާތުގެ ކޮތަރިތަކުގެ ބޭރުކައިރީގައި ހުންނާނީ މަޑު ފެހިކުލައެވެ.
މިކޮތަރިތަކުގެ ބޭރު ކައިރީގައި ހުންނާނީ މަޑު ފެހި ކުލައެވެ.
މި މަސް އުޅެނީ ފަރުފަރުގެ ކައިރީގައި އޮންނަ ދޮން ފަސްގަނޑާ ދިމާގައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ