...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވައްޖިދުއައުން
މ.
އެހެން އެއްވެސް ޚިޔާލެއް ނުކުރެވޭ ވަރަށް ކަމާ ދޭތެރޭ ފޯރިއައުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ވަޖިދުއައުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ