...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވައްޖިދުވާތާރަ
ނ.
ވައްޖިދުވާއިރު ޖަހާ ތާރަ.
މިއީ ރާއްޖޭގައި މީހުން ނަދުރު ބުނެގެންނާއި، އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ކޮށްއުޅުނު ކަމެކެވެ.
އަދި އާދަކާދައިގެ ކުޅިވަރެއްގެ ގޮތުގައި ކުރި ކަމެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ވަޖިދުވާތާރަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ