...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވަވަތް
ނ.
އޮޑި ދޯނި ފަހަރު ބަންނައިރު ފަށަނުގެ މައްޗަށް ފުރަތަމަ ޖަހާ މަޑޫ ނުވަތަ ވަކަރު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ވަވަތާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ