...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވަދު
ނ.
(1) ބުޅީގައި އެންމަހުގެ ސިފައަށް ބަންނަ ނުވަތަ ހަރު ކުރާ ފަތްބޮނޑި ނުވަތަ އެފަދަ އެއްޗެއް.
(2) ފައިވާން ނުވަތަ މަރަވަޅީގައި ފައިތިލަ ލެއްވުމަށް ހުންނަ ފަށް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަޖަރުލްއަސްވަދު . ހުރަސްވަދު . ނުވަރޭފެނުން ކެނޑުން . ނުވަރޭފެނުތެރޭ ކުދިން . ނުވަރޭފެން . ރަތްބޯ . ބުންބާ މަރުވަޅި . ކަތިވަދު . އެން . އެންމަސް . އެއްނުވަރޭފެނުތެރޭ . އޮޑިދޯނިފަހަރު . ވަދަ . ވަދަނަނަ . ވަދަފަތް . ވަދާދިއުން . ވަދިބިޅި . ވަދިމަސް . ވަދިޖެހުން . ވަދުނަނު . ވަދުބުޅި . ވަދުފޮށި . ވަދުދޫކުރުން . ވަދުދެމުން . ވަދުޖެހުން . ވަދެނަނު . ވަދެފަތެ . ވަދޮބިޅި . ވަދޮމަހަ . ވަދޮފަތް . ވަތުކޫއްތުން . މަރަވަޅި . މަސްކޮތަން . މަސްވަދު . މަސްޖެހުން . ފަށްގަނޑޮ . ފަޅުވަދުދެމުން . ފަތްބުޅި . ފަތްކުރި . ފަތްވަދު . ފެންފައިވާން . ދިގުވަދު . ދުވަސްފުރުން . ގަން . ގައުކޫއްތުން . ގަމަށްދާނި . ގަލުނަނު . ގާވަދު . ގުލޭނޫރަންމާ . ގޭކާވަޅި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ