...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވަދުފަތް
ނ.
(1) މަސްބާނަން ބުޅީގައި ބަންނަ ފަތް.
(2) ހާލުގެ ކަނދުރާގައި ނުވަތަ ޅިނދުމަތީގައި ހުންނަ ދިގުފަތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ވަދަފަތް . ވަދެފަތެ . ވަދޮފަތް . މަސްވަދު . ފަތްބުޅި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ