...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވަދުޔު
ނ.
ކުޑަ ގިފިލިކުރުމުގެ ފަހުގައި ނުވަތަ ބަރު އެއްޗެއް އުފުލުމުން ކުރިމަތިފަރާތުން ނުކުންނަ ހުދު ފެނެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ