...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވަދެފުރޮޅިދިއުން
މ.
ކުޅިޖެހުމުގެ ތެރޭގައި ދެމީހުންގެ ދެކަނޑީގެ ނުވަތަ ދެ ލޮންސީގެ ކުރީކޮޅު ޖައްސައިގެން ތިބެ އޭގެ ދަށުން ދިއުން.
ހިފުމުގެ ތެރޭގައި ކަކާތައް އަރައި ފުރޮޅެންކުރާ ޙަރަކާތަކަށްވެސް މިހެން ކިޔައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ