...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވަދެގަތުން
މ.
(1) (ވެދެގަތުން) ކުޅިޖަހަން ނުކުތުމަށްޓަކައި ކަނޑި ނުވަތަ ލޮންސި ފަދަ އެއްޗެއް ހިފައިގެން ފަސްގަނޑަށް ނުކުމެ ކުރުނީސް ކުރުން.
ހިފުމުގެ ތެރޭގައި ކުރާ ކަމަކަށްވެސް މިހެން ކިޔައެވެ.
(2) ތަނަކަށް، ނުވަތަ ކަމެއްގެ ތެރެއަށް، ގަދަކަމުން ނޫންނަމަ ކުއްލި ގޮތަކަށް ވަނުން.
(3) ތިމާއާ ނުބެހޭކަމެއްގެ ތެރެއަށް ވަނުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހުރަހޮޅިގަތުން . ބޭނިގަތުން . އަރައިގަތުން . މަތިންބައިންޖެހުން . ފެގޮވީގަތުން . ދަލުބޭރުންޖެހުން . ގެނބިގަތުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ