...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވަތަށްގޮނޑިލުން
މ.
(1) ކުރުކުރާއި އަލަ ފަދަ ތަކެތި ބިމުއަޑިއަށް ފައިބާ ހެދެމުން ބޮޑުވަމުން ދިޔުން.
(2) މަޖާޒު:
ކުދިންގެ އުމުރާ އެއްވަރަށް ބޮޑުނުވެތިބޭ ތިބުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ