...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވަތަކުތޯޖެހުން
މ.
(1) ގަދަބައްޔަށް ހިފުމުގައި އުކުޅަށް އަރުވައި ބަނޑުވަތަށް ޖެހުން.
(2) މަޖާޒު:
ދެމީހެއްގެ ދެމެދުގައި ކުރާކަމަކުން ނުވަތަ ޒުވާބަކުން ތިމާއަށްވުރެ އަނެކަކު ދެރަކޮށްލުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ