...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވަތައި
އ.
(1) ވެގެންހުރެ.
މިސާލު:
ބިރުވަތައި (ބިރުގަނެގެން (ހުރެ،) ލޮބުވަތައި (ލޯބިވެގެންހުރެ) (2) (ސ) ޓަކައި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ވަތައި . ސާރި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ