...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވަތާ
ނ.
(ގ) ވަތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހޭވަތުވައްގަނޑު . ބަނޑުފިލާ . ބޯރާފަތޭރި . ކަވަރު . ކުނބުގާތުވަތް . ކުޑަވަތް . ކޮށިފިލާ . ކޮޅުފައިންޖެހުން . އެތެރެހަށި . ވައިދަށުވަތް . ވާވަތް . މަސްކަނދުގަނޑު . މެދެމާހި . ފަޓަނުމަންތޭގެހާ . ދިއްޕަތް . ތަލުތެރެ . ތާ . ތާވައްފިލާ . ތާވަތް . ޖިއޮލޮޖީ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ