...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވަތުންރޭރު
ނ.
ރޭރުގެ ބާވަތެއް.
މީގެ ތުންގަނޑު އާދައިގެރޭރުގެ ތުންގަނޑަށްވުރެ ކުރިޔަށް ބޮޑުވެފައި ތަންކޮޅެއް ފަތާވާނެއެވެ.
ތަތުންފުޅީގެ ތުނބާ ވަރަށް ވައްތަރު ވާނެއެވެ.
މިރޭރަށް ތުންގަނޑު ރޭރުވެސް ކިޔައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ