...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވަތުކިބަ
ނ.
(1) ދެކިބައަކުން ފުރިހަމަ ކުރެވޭ އެއްޗެއްގެ ދަށުކިބަ.
(2) މަޖާޒު:
އަނބިމީހާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ވަތިކޮބާ . ފޫކިބަ . ދަށުކިބަ . ގޮށިޖޯޑު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ