...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވަތުކެހި
ނ.
ބޮނޑިއާރޮސް ފަދަ ތަކެތި ހަދާއިރު، ހަދާއެތީގެ ފުލުގައި ތަތްވެފައި ހުންނަ ބައި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ވަތިއެލި . ވަތިކެހި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ