...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވަތުތަށި
ނ.
ސައިބޯ ޖޯޑު ނުވަތަ ބިއްލޫރި ތަށި ފަދަ ތަކެތީގެ ފޫ ދަށަށް ލާ ތަށި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ވަތިތާށި . ފަތިތަށި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ