...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވަތް
ނ.
(1) އޮޑިދޯނިފަހަރުގެ އަޑީބައި.
(2) އަލަމާރި މޭޒާއި ކަބަޑު ފަދަ އެއްޗެހީގައި ހުޅުވޭގޮތަށާއި ނުހުޅުވޭގޮތަށް އެއްޗެހިލާން ހަދާފައި ހުންނަ ބައިތައް.
(3) ފަނުން ނުވަތަ ފަތުން ލިޔާއިރު ލިޔެ ފުރާފައި ހުންނަ ފަންއަރި ނުވަތަ ފަތް.
(4) ސާންޗާއި، ގޮށްޓާއި ބަތްޕޮޅި ފަދަ ތަކެތި ވިޔާއިރު ތައްޔާރުކުރާ ފަށްތައް.
(5) އަގު.
މިސާލު:
މިއީ ވަތް ދީފައި ގަތް އެއްޗެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނިވަތް . ހަރުބީކާފަރުން . ހައިޑުރިޖަން . ހަވާދު . ހަތުރުވެރިކަން . ހަތުރުވެރިވުން . ހަތްނަރަކަ . ހަލިއްބަ . ހިނި . ހިކިއިނގުރު . ހިކިމޭވާ . ހިމަރޯނު . ހިމަބޯދު . ހިތިހެދުން . ހިތިތޮރާ . ހިލަ . ހީނާ . ހުނގު . ހުނގުލިރޯނު . ހުއްޓެކުން ފަތާވަތާ . ހުވަނދުބޭސް . ހުދުރެވި . ހުދުއިސްބަގުލު . ހުދުއުއްދަނޑި . ހުދުމިރުސް . ހުދުމިޔާނގު . ހުދުފޫއެނބުރި . ހުދުތިމަރަ . ހުދުލޯ . ހުދުގޮޅާ . ހުދުސަންގުފަރީދު . ހުތްއަންނާރު . ހުލި . ހުޓެކުންފަތުވަތާ . ހެއިބެލުން . ހެއިއެރުން . ހެއިފަށް . ހެއިލުން . ހެއުހިނގަމަސް . ހެޔޮވަތާ . ހޭބެލުން . ހޭއެރުން . ހޭއެރުވުން . ހޭވަތާ . ހޭވަތް . ހޭފަށަށް އެރުން . ހޭފަށް . ހޮޅިކުރަފަތް . ނާޅި . ނާދިރުމިސާލު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ