...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވަތްކަހައިލުން
މ.
(1) ދިޔަވަތުގައި ހުރި ދިޔަގަނޑު ހިއްކައި މުޅިން ހުސް ކޮށްލުން.
(2) މަޖާޒު:
ތަނެއްގައި ހުރި ހުރިހައި އެއްޗެއް ނުވަތަ އޭގެ ތެރެއިން ބޮޑުބައެއް ނަހަމަ ގޮތަކުން އެއްފަހަރާ ގެންދިއުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ