...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވަތްކުރުން
މ.
ކެއުން ބުއިމަށް ކުރާ ތައްޔާރަށް ބުނާ އެންމެ މާތްގޮތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފަރީއްކޮޅުބެހެއްޓުން . ފަތްސިލުނބުފުޅު ވަތްކުރުން . ފިތުނައުފެއްދުން . ޝަފާޢަތްފުޅަށްޖެހުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ