...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވަތްކެނޑުން
މ.
(1) ސާންތި، ގޮށްޓާއި ބަތްޕޮޅި ފަދަ ތަކެތި ވިޔެ ނިންމާފައި ވަތްތަކުގެ ކޮޅުތައް ބުރިކުރުން.
(2) ގުޅުންކެނޑުން.
(3) އަގު މާފުކުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ގުޅުން ކެނޑުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ