...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވަތްއެނބުރުން
ނ.
ގޮށި ބަތްޕޮޅި ސާންތިފަދަ އެއްޗެހި ވިޔާއިރު، އޭގެ ވަތްތައް އެއް އަތަށް ގެންގޮސް ނިންމާ އަނެއް އަތަށް ބަދަލުކުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ