...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވަތްމަތި
ނ.
(1) އޮޑިދޯނިފަހަރުގެ އެތެރެ ވަތުގެ ތިންތިން މަޑުލުގެ ވަތުތެރެ.
(2) ކުނާ، ސާންތި ފަދަ އެއްޗެހި ވިޔަމުންދާއިރު އޭގެ ވިޔުން އެހިނދަކު ހިނގާ މަގު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިތިހެދުން . ފަތްމަތިކަހައިލުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ