...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވަލާ
އ.
"ނުވަތަވަލާ" މިބަސް ކުރުކޮށް ކިޔާ ގޮތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބޮޑުތަކުރުފާނު ވާހަކަ . ބޮޑުތަސްބީހަ . ކަޅުވެންބޮޑުމަސް . ކައްޕި . އައްތަވާ . އުޅި . ވަލާ . ދެމިގެންދިއުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ