...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވަލިހިފިލާ
ނ.
(ގ.) ރުކުބުޑުން ފަޅާފައި ހުންނަ ފަތްކުދި ތިރިކޮށްހެދޭ ގަސްބޮނޑިއެއް.
މި ގިނައިން ހުންނާނީ އޮޅު އޮންނަ ހިސާބުގައި ހުންނަ ރުއްރުކުގެ ބުޑުން ފަޅާފައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ