...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވަލީވެރި
ނއ.
(1) ކަރާމާތް ލިބިހުރި.
(2) އަންހެނަކު މީހަކާ ކާވަނިކޮށް ދިނުމަށް ހުއްދަ ދިނުމުގެ ބާރު ޝަރުޢީ ގޮތުން ލިބިހުރި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިތިދުވަސް . ބޯފޮޅިފާތިހާ . ކަންޒޫރި . ކަރާމަތްތެރި . ކަރާމާތްތެރިކަން . އޮގަރުކިޔެވުން . ވަލީދިނުން . މަޤާމު . މަޤާމްފުޅު . ފާތިޙާފަރީއްކޮޅު . ޒިޔާރަތް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ