...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވަލުހަންޑި
ނ.
ވަލުން ފެންނަކަށް ބުނާ ހަންޑިއެއް.
މިއީ އަންހެން ޖިންނިއެކެވެ.
މިއުޅޭ ކަމަށް ބުނަނީ ބޯކެޔޮ ގަހުގެ ފަތްތަކުގެ ތެރޭގައްޔާއި ބޯކެޔޮގަހުގެ ގޮފިގޮފީގައެެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ