...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވަލުބަލި
ނ.
(1) އެއްފަރާތަށް ލާކަހަލަ ބަލި.
(2) ހަމުގައި ނަގާ ދަދު، ރޯ، ފެތުރިފަދަ ބަލިބަލި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ވަލުބޭސް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ