...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވަލުބޭސް
ނ.
ވަލުބައްޔަށްކުރާ ބޭސް.
ވަލުބަލިކަމަށް އިހުޒަމާނުގެ ބޭސްވެރިން ކިޔައި އުޅެނީ ހަމުގައި ނަގާފައި ހުންނަ ދަދު، ފެތުރިކަހަލަ ހަންގަޑުގެ ކުލަ މަރުވެފައި ހުންނަ ބަލި ބައްޔަށެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ