...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވަލުކޮތަން
ނ.
(1) ކޮތަނުގެ ވައްތަރެއް.
(2) ފަތްޕިލާވެލީގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ދިވެހިބޭހުގެ ބާވަތެއް.
މީގެ ފަތް، ހުވަނދު ކޮތަންފަތަށްވުރެ ހިމަދިގުވާނެއެވެ.
މީރުވަހެއް ނުހުންނާނެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ