...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވަލުމިރިހި
ނ.
(ގ) މިރިހީގެ ބާވަތެއް.
މީގެ ފަތް ހުންނާނީ ތަންކޮޅެއް ކުދިކޮށް ބޯކޮށެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ވަލުމިރިހެ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ