...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވަލުފިނިފެންމާ
ނ.
ފިނިފެންމަލުގެ ވައްތަރެއް.
މިއީ ގޮފިތައް ވާކޮށް ހުރުމާއެކު ހެދޭ އަދި މަލާއި ފަތްކުދި، މަލުގާ ވަސްނުހުންނަ ވައްތަރެކެވެ.
މާހުންނާނީ ރަތްކޮށެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ