...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވަލެ
ނ.
(ގ) ވައު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަންޖާއެޅުން . ހަމަވައި . ހަމަވައިގައިޖެހުން . ހަމަވައިޖެހުން . ހާވުން . ހާމަ . ނަރަށްކިޔުން . ރޫމީމައިލު . ބަރަހަނާ . ބުޅިހޫލަ . ބޭރުންދާ އޮޑިޔަކަށް ނިވަލެއް ނޯންނާނެ . ބޯސާލުން . ކެނބުއެޅުން . ކޯޑު . އެއްސުން . އެތެރެހޫލު . ވައިރު . ވައު އެނބުރުން . ވައުއެޅުން . ވައުދެމުން . ވަލެމަންކާ . ވާންލުން . ވާކެނޑުން . ވާދިގުއުނދޯލި . ވާދެމުން . މަންދޭލަ . މަކުނު ފިނދުން ވަލެއް ހުހެއް ނުވާނެ . މާރަނަ . މުގޫ . ފަނާވާޖެހުން . ފަރުމާނުތަންނި . ފަރޯޒީފަށް . ފަލަސް . ފަލަސްކުރުން . ފާއްދައިލުން . ފިރުކައިލުން . ފެންފާޅަ . ދަށުއެނގަ . ދަމައިގަތުން . ދަތުވާ . ދަތްވާބެއްދުން . ދިވަރު . ދިމާއަށް . ތަންނި . ތެއްދަނޑި . ލައިގަތުން . ސަނގަލާޖެއްސުން . ސަރާސަރު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ