...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވަލް
ނ.
(ޏ) (1) ރޯނާއި ވަކައާއި، ސުތުލިފަދަ އެއްޗެހީގެ ދެއުޅިއަށްވުރެ ގިނަ އުޅީގައި މާރަށްވުރެ ފަލަކޮށް ދިގުކޮށް އަޅއިފައި ހުންނަ އެއްޗެއް.
(2) އުނދޯލި އެލުވައިފައި ހުންނަ ފަށް.
(3) އޮލަ ނުވަތަ ތަތްއެއްޗެކުން ނުކެނޑިދެމޭ ފަށް.
(4) ބައެއް ބާވަތުގެ ގިނަބާވަތްބާވަތުގެ މަކުނު ދޫކުރާ ފަށް.
(5) އެގޮތް މިގޮތަށް ބޯކޮށް ގަސްހެދިފައި އޮންނަ ތަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރަބީޢުލްއައްވަލު . ބާރަދުވަސް . ބޮޑުތަސްބީހަ . ތުންބުރިކާޅަށްވެސް ކާންލިބޭދުވަސް . ޖިމާދިލް އައްވަލު . ޤައުމީދުވަސް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ