...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވަގަ
ނ.
(ސ) ވަގު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަތްފިލާގަނޑު . އުވަދޯނި . އުވަގަށާފަލި . އުވަގަނޑުހެދުން . އުވަގަނޑުލުން . ވައްކަންދިއުން . ވަގުއެއްޗިހި . ވަގުގައިވަގުހިފުން . ވަގޮނެގުން . މުހުލަތު . ސިއްރުސިއްރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ