...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވަގުހިފާފާނޫޒު
ނ.
އިހުގައި ވައްކަންކުރާ މީހުން ހިފަން ގެންގުޅުނު ބައްތިއެއް.
މިބައްތީގެ މޫނުމަތި ހުންނަނީ އަލިހުރަސްވާގޮތަށް ޖަސްތު ފޮއްޗެއްލައިފައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ