...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވަގުން
ނ.
ވައްކަންކުރާ މީހުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހޯރު . ވަގުންގެ ފޮށި ބާރަށް ބަންނާނެއެވެ . ވަގުރޫ . ވަގުފުރޭތަ . މުލުވަގު . ފަސްމާވަގު . ފަސްމާމުލުންގެ ފަސްވަގު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ