...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވަގުކުޅި
ނ.
(1) ކުޑަކުދިންކުޅޭ ގޭތެރޭ ކުޅިވަރެއް (2) ފުލުސް.
(3) ރާޒުވާ، ތިންހަމަ ފަދަ ކުޅިވަރުގައި އަނެކަކަށް ނާންގައި ކުޅޭ ކުޅި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ