...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވަގުއެއްޗިހި
ނ.
(1) ވަގަށް ނަގާފައިވާ ތަކެތި.
(2) ސިއްރުން ހޯދައިފައިވާ ތަކެތި.
(3) އޮޅުނޫން ޖަނަވާރު.
(4) އޮޅުވާލުމުގެ ބޭނުމުގައި އަސްލާ އެއްފަދަ ގޮތަކަށް ހަދާފައިވާ ތަކެތި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ