...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވަގުތިންހަމަ
ނ.
ތިންހަމައިގެ ބާވަތެއް.
މިވައްތަރުގެ ތިންހަމައިގައި ގެ ކުރަހައިފައި ހުންނަނީ ބަބުރު ތިންހަމައާއި، ތަފާތު ކޮށެވެ.
(2) ފުއްކާ ތިންހަމަ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ