...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވަގުތުވުން
މ.
(1) ކަމަކަށް ދަނޑިވަޅު ލިބުން.
(2) ކަނޑައެޅިގެންވާ ވަގުތެއް އައިސްޖެހުން.
(3) ތަންވަޅުވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
މެންދުރުވުން . ފަތިސްވުން . ފަތިސްދަންމަތިވުން . ތަންވަޅުވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ