...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވަގުތުގައު
ނ.
އިރުދައުރުވަމުންދާ މިންވަރު އޭގެ ހިޔަނިން ހޯދުމަށް ހިސާބުން ހަމަޖައްސައިގެން ތައްޔާރުކުރާ ގަލެއް.
މިގާހުންނާނީ މެދުގައި މަޢުދަނީ ތިލަ ކުނބެއްޖަހައި އޭގެ ހިޔަނިން ވަގުތު ފާހަގަކޮށް، ގަލުގައި ފާހަގަ ލާފައެވެ.
މިގާ ބަހައްޓާފައި ހުންނާނީ މުޅިން ހާމަ ބިމެއްގައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ވަގުތުގަލް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ