...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވަގޮށް
ނ.
(1) ވާފަށްފަށުން ޖަހާ ގޮށެއް.
މިގޮށް ޖަހައިފައި އޮންނައިރު ވާފަށުގެ އެއްވެސް ކޮޅަކަށް ދަމައިލައިގެން ގޮށެއް ނުމޮހޭނެއެވެ.
މިގޮށް ޖަހަނީ އެއްފަށް ދަށުން އަނެއްފަށް ގެންގޮސް ބާރުކޮށްފައި އޭގެ މައްޗަށް ހަމަ އެމަޅި ދެވަނަ ފަހަރު ޖަހައިގެންނެވެ.
(2) ނޭގިޖެހޭ މޮހަން އުދަގޫ ގޮށް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހުނވަގޮ . ހުވަކެށެ . ވަގޮއަހަ . ވަގޮއަނހަޖެހުން . ގޮށް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ