...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވަސަރު
ނ.
ޓިނު އިސްކުރު، ބޯލްޓް ކަބީލާ ފަދަ ތަކެތި އަޅާއިރު ބޮލުގެ ދަށަށްލައްވާ މައުދަނުގެ ފޮއްޗެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކަބީލާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ