...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވަސިއްޔަތު
ނ.
(އ.) ކިސުޑި ކުލައިގެ ބަޅިނދު ވައްތަރުގެ ކޮކާލެއް.
(މިކޮކާ ތަންތާނގައި އިށީންނައިރު، އެތަނެއްގެ ކުލައަށް ކުލަ ބަދަލު (ވެއެވެ.)
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ