...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވަސޭހަތް
ނ.
ނަސޭހަތް.
މިބަސް ގިނައިން ބޭނުންކުރަނީ ނަސޭހަތާ ގުޅުވައިގެންނެވެ.
މިސާލު:
މީނާ މިހުރީ ނަސޭހަތާއި ވަސޭހަތުން އަރާފައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ