...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވަސް
ނ.
(1) ނޭފަތުން ކުރެވޭ އިޙުސާސް.
މިސާލު:
މީރުވަސް، ނުބައިވަސް.
(2) ދެފުރާޅަށް ހިޔާކުރާ ތަންތާނގެ މަތިވަޑާން ގަނޑުގެ މެދުގައި ކޮޅަށް ޖަހާފައި ހުންނަ ތޮނަތަކުގެ މަތީގައި އޮންނަ ވަކަރު.
(3) އުނދޯލިފަދަ އެއްޗިހި އެލުވާފައި އޮންނަ ހުރަސް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަ . ހަނދުވަރުމޫސުން . ހަނަ އަނބުރައިލުން . ހަނި . ހަރުމީހުން . ހަރުމުދާ . ހަރުލައިހުރުން . ހަބަރުފަނި . ހައިދާލިވަސް . ހަވާސާ . ހަވާސް . ހަމަނުވުން . ހަފުތާ . ހަތަރުހިތި . ހަތަރުބޯފޮޅި . ހަތަރުމަސްދިހަވުން . ހަތް . ހަތްދުވަސް . ހަތްދުވަސްވުން . ހަލި . ހަލިކަން . ހަލިވުން . ހަލުއި . ހަލުއިކަން . ހަލުއިކުރުން . ހަލުއިވުން . ހަލުވިފިޔަވަޅު . ހަގު . ހަގުކަން . ހަޑަގަތާނަ . ހާބޮނގަލެވުން . ހާސް . ހާސްކަން . ހާސްވުން . ހިށެފެއި . ހިރުކޭތަލަ . ހިކަނދި . ހިއަދެވިކަމަނާބޯ . ހިއްމަލާދުވަސް . ހިއްޗަށްވަޑައިގަތުން . ހިތިވުން . ހިތިދުވަސް . ހިތުނެތްގޮތް . ހިތްވަސްވާސްވުން . ހިތްފުރިއެރުން . ހިތްދަތި . ހިތްދަތިކަން . ހިތްދަތިކުރުން . ހިތްދަތިވުން . ހިތްތޫނު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ